Herinrichting p-plaats stadhuis Almere

Vervangen bestrating parkeerplaats, aanbrengen lichtmasten en groeninrichting, 2017

opdrachtgever: gemeente Almere