Nieuwbouw voertuigenstalling Almere

Aanbrengen terreinriolering, verharding van stelconplaten en hekwerken, 2017

Opdrachtgever: gemeente Almere